Намаляване на агента на кол центъра с прогнозен анализ

Организации, които имат много служители, които заемат висши позиции в оборота, като кол центрове, търговски екипи или временни агенции. Всички тези роли могат да се възползват от изграждането на модели, за да се определи защо служителите напускат.

Предсказването на сблъсъци на служители с помощта на извличане на данни и анализ може да помогне за намаляване и задържане на най -добрите таланти. Въздействието на шока може да бъде както във времето, така и в пари. Време е да обучите нови служители и да ги ускорите във вашите системи и процеси. Паричните разходи, свързани с командироването на нови роли, плащането на агенции на трети страни, плащането на извънреден труд на останалия персонал и инвестирането в служители само за тяхното напускане в рамките на шест месеца до една година.

Според Quality Assurance & Training Connection стандартният процент на текучество за индустрията на кол центъра е между 30 и 45%. В статията „Проучване на номера на тиража на кол центъра“ те показват, че средната цена за смяна на служител на първа линия е между 10-15 000 долара на служител. За да се изчисли въздействието с помощта на тези числа. Кол център, който има 100 служители на пълен работен ден при разход от 30%, ще струва приблизително 300 000 долара годишно само за цената на подмяната. Използвайки горния ръб на примера, разбиването на 45% до 15 000 долара на служител би струвало 675 хиляди долара.

Събиране на данни за служителите и след това изграждане на предсказващ модел с помощта на служители, напуснали организацията. Може да се създаде предсказващ аналитичен модел, който ще ви даде нова представа за характеристиките на високорисковите служители, които трябва да напуснете. Освен това служителите, които са с нисък риск от инсулт, ще имат различни характеристики. Резултатът от модела създава оценка за всеки служител, която показва способността им да напуснат или останат. Като постигнете този резултат, след това можете да съпоставите представянето на служителите, за да определите опции, за да запазите най -добрите си таланти и да им попречите да напуснат.

Някои от факторите, които могат да бъдат използвани в модела, включват:

  1. Удовлетвореност на околната среда

  2. Предишен опит

  3. Продължителност на работата при същия мениджър

  4. Нормално работно време

  5. Удовлетворение от работата

  6. Плащане за график

  7. Удоволствието от взаимоотношенията

  8. Опции за акции

Разбирането защо някои служители са успешни, а други не успяват, може да ви даде конкурентното предимство, необходимо за увеличаване на приходите и пазарния дял. Могат да бъдат създадени програми, които да помогнат за филтриране на кандидати, които е вероятно да се появят, и да намалят разходите, свързани с наемането на нови служители. Освен това могат да се направят оперативни промени, за да се възнаградят най -високите таланти. Въз основа на тази информация, останалите служители, които искате да се превърнат в най -добрите изпълнители. Могат да се предприемат конкретни действия, за да се направят тези служители още по -продуктивни.

Използването на прогнозен анализ ще намали общите ви разходи за заемане на традиционно високорискови позиции. Тъй като разходите за удряне на служители могат да бъдат толкова високи. Предприятията трябва да започнат пилотен проект, за да разберат как точно извличането на данни може да повлияе на техния бизнес и опит на клиентите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *