Резерваци

Version 1.0

Уебсайт Automated Business Designs, Inc., разположен на адрес talkrhyme.com е защитена с авторски права творба, собственост на Automated Business Designs, Inc.Някои функции на Сайта могат да бъдат обхванати от допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на сайта във връзка с тези функции.

Всички такива допълнителни условия, насоки и правила са включени чрез позоваване в настоящите Условия.

Тези условия за ползване описват правно обвързващи условия и условия, които контролират използването на Сайта от вас. С влизането си в сайта вие потвърждавате спазването на тези условия и потвърждавате, че имате пълномощията и възможностите да се присъедините към тези Условия. ТРЯБВА ДА СТЕ НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ И/ИЛИ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Тези условия изискват използването на раздел 10.2 от арбитража на индивидуална основа за разрешаване на спорове, както и ограничаване на средствата за правна защита, с които разполагате в случай на спор. Тези условия за ползване са създадени чрез Генератор на условия за Ползване и примерна декларация за поверителност.

Достъп до сайта

В съответствие с настоящите условия. Компанията ви предоставя като непрехвърляеми, неизключителни, отзывную, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, некомерсиална употреба.

Определени Ограничения. Права, предоставени от вас в настоящите Условия, попадат под следните ограничения: (а) не трябва да се продава, отдава под наем, отдава под наем, прехвърля, прехвърляте, разпространявате, публикувате или по друг начин да използва Сайта за търговски цели; (б) не трябва да променяте, създавате производни творби, обратно да проектирате, за да компилирате или редизайн всяка част на Сайта; (в) вие не трябва да влизате в Сайт за създаване на сходен или конкурентен уеб сайт.; и (d) с изключение на случаите, изрично посочени в настоящия документ, никаква част от Сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздаден, зарежда, показва, публикува или прехвърля във всякаква форма или по никакъв начин, освен ако не е посочено друго, всички бъдещи издаване, актуализиране или друго допълнение функционалност на Сайта попадат под действието на настоящите общи Условия. Всички известия за авторски права и други права на собственост на сайта трябва да бъдат запазени на всичките им копия.

Компанията си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без вашето уведомление. Вие се съгласихте, че компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за промени, прекъсване или прекратяване на Сайта или част от него.

Няма поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че компанията няма да бъде задължена да ви предоставя никаква подкрепа във връзка със Сайта.

С изключение на всеки Потребителски съдържание, което може да предостави това, вие разбирате, че всички права на интелектуална собственост, включително авторско право, патенти, търговски марки и търговски тайни, на Сайта и неговото съдържание принадлежат на Компанията или доставчиците на Компанията. Моля, имайте предвид, че тези Условия и достъп до нашия Сайт не ви дава никакви права, права на собственост или интереси по отношение на каквито и да било права върху интелектуалната собственост, с изключение на правата ограничен достъп, посочени в раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици си запазват всички права, които не са предоставени в настоящите условия.

Връзки и реклами на трети страни; други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и/или да показва реклами за трети страни.такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на компанията и компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само за ваше удобство и не преглежда, одобрява, контролира, одобрява, гарантира или не прави изявления по отношение на връзки и реклами на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да упражнявате необходимото ниво на предпазливост и предпазливост. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат приложимите условия и политики на трети страни, включително декларацията за поверителност и събирането на данни на трети страни.

Други Потребители. Всеки потребител на Сайта носи пълна отговорност за всяко И цялото си Потребителско съдържание. Тъй като не контролираме Потребителското съдържание, вие потвърждавате и приемате, че не носим отговорност за всяко Потребителско съдържание, предоставено от вас или други лица. Вие се съгласявате, че компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от такива взаимодействия. Ако между вас и всеки потребител на Сайта възникне спор, ние не поемаме никакво задължение да участваме в него.

С настоящото Вие освобождавате и завинаги освободиш Компанията и нашите длъжностни лица, служители, агенти, правопреемников и правопреемников от, и се отказвате и отказвате от всеки миналото, настоящето и бъдещето на спорове, искове, с противоречия, изисквания, права, задължения, отговорности, действия и причините действия от всякакъв вид и характер, които са възникнали или възникват пряко или косвено от или които са пряко или косвено свързани със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, с настоящето вие се отказвате от раздел 1542 от гражданския кодекс на Калифорния във връзка с горното, в който се казва: Общото освобождаване не се прилага за изисквания, за съществуването на които кредиторът не знае или подозира, че те съществуват в негова полза по време на изпълнение на освобождаването, който, ако те са известни на него или на нея, трябва да са били значително да повлияе върху неговото уреждане с длъжника“.

Бисквитки и уеб маяци. Подобно на всеки друг уебсайт, Automated Business Designs, Inc. използва „бисквитки“. Тези „бисквитки“ се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите, както и страниците на уебсайта, които посетителят е посетил или посетил. Тази информация се използва за оптимизиране на работата на потребителя чрез настройка на съдържанието на нашата уеб страница в зависимост от вида на браузъра на посетителите и/или друга информация.

Отговорност

Този Сайт се предоставя на база „както е“ и „доколкото достъпност“ и компанията и нашите доставчици изрично се отказват от всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, изрични, подразбиращи се или предвидени в закона, включително всички гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, право на собственост, спокоен ползване, или за точността или ненарушаване на права. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че интернет страницата ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде на разположение непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, или ще бъде точна, надеждна, свободен от вируси или друг злонамерен код, пълна, законно или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква гаранции по отношение на сайта, валидността на всички такива гаранции е ограничена до деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горепосоченото изключение може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничаване на срока на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не важи за вас.

Ограничаване на отговорността

В максималната степен, позволена от закона, компанията или от нашите доставчици в никакъв случай не трябва да носят отговорност пред вас или трета страна за всяка пропуснати ползи, загуба на данни, разходи за придобиване на заместващи продукти или всякакви непреки, косвени, примерни, случайни, специални или наказателни вреди, възникнали във връзка с настоящите условия или във връзка с употребата или невъзможността за употреба на сайта, дори ако компанията е бил уведомен за възможността от такива щети. Достъпът до сайта и използването му се извършва по Ваша преценка и риск и вие носите пълната отговорност за всякакви щети на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни в резултат на това.

В максималната степен, разрешена от закона, въпреки всички противоречия, съдържащи се Тук, нашата отговорност към вас за всички щети, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение, винаги ще бъде ограничена до максимум 50 щатски долара (50 щатски долара). Наличието на повече от едно изискване няма да увеличи тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици няма да поемат никаква отговорност от какъвто и да е вид, произтичаща от настоящото Споразумение или свързана с него.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи щети, така че горните ограничения или изключения може да не важат за вас.

Изтичане и прекратяване. Съгласно този раздел настоящите Условия ще останат в пълна сила и действие по време на използването на Сайта от вас. Ние можем да прекратим или прекратим вашите права за използване на Сайта по всяко време по каквато и да е причина по наше усмотрение, включително за всяко използване на Сайта в нарушение на настоящите условия. След прекратяване на правата Ви съгласно настоящите условия, Вашата сметка и правото на достъп и използване на Сайта ще бъдат незабавно прекратени. Разбирате, че всяко прекратяване на профила ви може да доведе до премахване на потребителското Ви съдържание, свързано с профила ви, от нашите активни бази данни. Компанията няма да носи отговорност пред вас за всяко прекратяване на правата ви съгласно настоящите условия. Дори след като правата Ви съгласно настоящите Условия бъдат прекратени, следните условия на настоящите Условия ще останат в сила: раздели 2-2, 5, Раздел 3 и секции 4-10.

Политика в областта на авторското право.

Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да направят същото. Във връзка с нашия Сайт сме приели и въвели политика при спазване на закона за авторското право, която предвижда премахване на каквито и да е материали, които нарушават авторските права, както и прекъсване на работата на потребителите на нашия онлайн-на сайта, които са повтарящи нарушителите на права на интелектуална собственост, включително авторски права. Ако смятате, че един от нашите потребители, с помощта на нашия Сайт, незаконно нарушава авторските права върху продукта, и искате да се материали, се предполага, че нарушават авторски права, са били отстранени, следващата информация е под формата на писмено уведомление(в съответствие с 17 U. S. C. § 512 (c)) трябва да бъде предоставена от нашия определените Агента по авторски права:

вашият физически или електронен подпис;

идентифициране на защитени с авторски права произведения, за които твърдите, че са били нарушени;

идентифициране на материали в нашите услуги, за които твърдите, че нарушават правата и които ни молите да премахнем;

достатъчно информация, която ни позволява да намерим такива материали;

Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;

декларация, че добросъвестно вярвате, че използването на нежелани материали не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или в съответствие със закона; и

Общ

Тези Условия могат периодично да се преразглеждат, и ако направим съществени промени, ние можем да ви уведоми чрез изпращане по електронната поща на последния адрес на електронна поща, който сте ни задали, и/или чрез публикуване на известие за промени на нашия Сайт. Вие сте отговорни да ни предоставите последния си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, е невалиден, изпращането на имейл, съдържащ такова известие, все пак ще се счита за валидно известие за промените, описани в уведомлението. Всички промени в тези Условия ще влязат в сила не по-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращане на вас уведомяване по електронна поща или тридесет (30) календарни дни след публикуване на нас уведомления за промени на нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за нови потребители на нашия сайт. Продължаването на използването на нашия сайт след уведомяване за такива промени ще означава вашето приемане на такива промени и съгласие с Общите условия на тези промени. Разрешаване на спорове. Моля, прочетете внимателно настоящото арбитражно споразумение. Това е част от договора ви с компанията и засяга Вашите права. Той съдържа процедури за задължителен задължителен арбитраж и отказ от колективен иск.

Приложимост на арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условия или използването на всеки продукт или услуга, предоставена от Компанията, които не могат да бъдат разрешени неофициално или в съда по дребни искове, трябва да бъде решен чрез задължителен арбитраж на индивидуална основа в съответствие с условията на този Арбитражно споразумение. Освен ако не е договорено друго, всички арбитражни производства се провеждат на английски език. Сега Арбитражното споразумение се отнася за вас и Компанията, както и до всички дъщерни дружества, свързани лица, агенти, служители, заинтересовани предшественици, универсални и универсални, както и към всички регистрирани или неоторизирани потребители или бенефициентите на услуги или стоки, предоставяни в съответствие с Условията.

Изискване за уведомяване и неофициално разрешаване на спорове. Преди някоя от страните да може да обжалва арбитража, тя първо трябва да изпрати на другата страна писмено уведомление за спора, описващо естеството и основанията на претенцията или спора, както и исканата правна защита. Уведомлението на компанията трябва да бъде изпратено на адрес: 8755 W. Higgins Road, Suite 600 Чикаго, Илинойс 60631. След като получите известие, вие и компанията можете да опитате да разрешите иск или спор неофициално. Ако Вие и компанията не разрешите иск или спор в рамките на тридесет (30) дни след получаване на уведомлението, всяка от страните може да започне арбитражно производство. Сумата на всяко предложение за уреждане, направено от която и да е страна, не може да бъде разкрита на арбитъра, докато арбитърът не определи сумата на арбитражното решение, на което има право някоя от страните.

Арбитражни правила. Арбитражът трябва да се задейства чрез Американската арбитраж сдружението, признат доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако ААА не е налице за арбитраж, страните трябва да се споразумеят за избор на алтернативен доставчик на ADR. Правилата на доставчика на ADR уреждат всички аспекти на арбитража, освен когато такива правила противоречат на условията. Правилата за потребителски арбитраж на ААА, регулиращи арбитража, са достъпни онлайн на адрес adr.org или като се обадите на AAA на 1-800-778-7879. Арбитражът се провежда от един неутрален арбитър. Всякакви претенции или спорове, в които общата сума на заявения арбитражното решение е по-малко от десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара), могат да бъдат разрешени чрез задължителен арбитраж, основан на неявке, по избор на страна, са петиции за освобождаване от отговорност. За искове или спорове, при които общата сума на исканото арбитражно решение е десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара) или повече, правото на изслушване ще бъде определено от Арбитражния регламент. Всяко изслушване ще се проведе на място, разположено на 100 мили от вашето жилище, освен ако не живеете извън Съединените щати и ако страните не се споразумеят за друго. Ако живеете извън САЩ, арбитърът трябва в разумни граници да уведоми страните за датата, часа и мястото на всяко устно изслушване. Всяко решение по арбитражно решение, издадено от арбитър, може да бъде постановено във всеки съд с компетентна юрисдикция. Ако арбитърът ви предостави решение, което надвишава последното предложение за уреждане, направено Ви от компанията преди началото на арбитражното производство, компанията ще ви изплати по-голямата част от решението или 2 500,00 щатски долара. Всяка страна носи свои собствени разходи и плащания, произтичащи от арбитража, и плаща равен дял от таксите и разходите на доставчика на ADR.

Допълнителни правила за арбитраж въз основа на неявяване. Ако бъде избран арбитраж, основан на неявке, арбитраж трябва да се извършва по телефон, онлайн и/или въз основа единствено на писмени становища; специфичен начин трябва да бъде избрана страна, инициирующей арбитраж. Арбитражът не включва личното присъствие на страните или свидетелите, освен ако страните не са се споразумели за друго.

срок. Ако Вие или компанията се обърнете към арбитраж, арбитражното дело трябва да бъде инициирано и/или поискано в рамките на давността и в рамките на всеки срок, определен от правилата на ААА за съответния иск.

Правомощията на арбитъра. Ако бъде започнато арбитражно производство, арбитърът ще вземе решение относно правата и задълженията на вас и компанията и спорът няма да бъде обединен с други въпроси или обединен с други дела или страни. Арбитърът трябва да има правомощия да удовлетвори петициите, разрешаващи цялото или част от всяко дело. Арбитърът има право да присъжда парични щети и да предоставя непарични средства за защита или облекчение, достъпни за физическото лице в съответствие с приложимото законодателство, правилата и условията на ААА. Арбитърът издава писмено решение и изявление за решението, описващо основните изводи и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същите правомощия да постанови освобождаване от отговорност на индивидуална основа като съдията в съда. Решението на арбитъра е окончателно и задължително за вас и компанията.

Отказ от съдебен процес. С настоящото страните се отказват от конституционните и законовите си права да се обърнат към съда и да проведат съдебно производство пред съдия или жури, като вместо това решат, че всички искове и спорове трябва да бъдат разрешени от арбитраж съгласно настоящото арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-малко скъпи от правилата, приложими в съда, и подлежат на много ограничено преразглеждане от съда. В случай, че между вас и компанията възникне съдебен процес във всеки щатски съд или федерален съд по дело за отмяна или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, вие и компанията се отказвате от всички права на журито, като вместо това решите, че спорът ще бъде решен от съдия.

Отхвърляне на колективни или консолидирани действия. Всички искове и спорове в рамките на настоящия арбитражното споразумение трябва да се разглежда на арбитраж или съдебен ред на индивидуална основа, а не на групова основа, и вземания повече от един клиент или потребител не може да се разглежда на арбитраж или по съдебен ред съвместно или процент от консолидирания с претенции, всякакъв друг клиент или потребител.

Поверителност. Всички аспекти на арбитражното производство трябва да бъдат строго поверителни. Страните се съгласяват да запазят поверителността, освен ако не се изисква друго от закона. Този параграф не пречи на страната да представлява в съда всякаква информация, необходима за привеждане в изпълнение на настоящото Споразумение, за привеждане в изпълнение на арбитражното решение или за получаване на разпореждане или на справедливо обезщетение.

Отделяне. Ако някоя част или части от настоящия Арбитражно споразумение ще бъдат признати в съответствие със закона невалидни или не са законна сила от съд с компетентна юрисдикция, тогава тази конкретна част или части няма да имат сила и действие и ще бъде отрязана, а останалата част от Споразумението ще остане в пълна сила и действие.

Право на отказ. Страната, срещу която е предявен искът, може да се откаже от всички или Всички права и ограничения, посочени в настоящото арбитражно споразумение. Такъв отказ не отменя и не засяга всяка друга част от настоящото арбитражно споразумение.

Запазване На Споразумението. Настоящото арбитражно споразумение ще остане в сила след прекратяване на отношенията ви с компанията.

Съд за малки искове. Независимо от гореизложеното, или вие, или компанията можете да подадете индивидуален иск в съда за малки искове.

Спешна Справедлива Помощ. Във всеки случай, въпреки гореизложеното, всяка от страните може да поиска спешна Справедлива помощ от държавния съд или федералния съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за обезпечителни мерки не се счита за отказ от други права или задължения съгласно настоящото арбитражно споразумение.

Искове, които не подлежат на арбитраж. Въпреки гореизложеното, дела за клевета, нарушаване на Закона за компютърна измама и злоупотреба, както и за злоупотреба или незаконно присвояване на патентни права, авторски права, търговски марки или търговски тайни друга страна не попадат в обхвата на настоящия Арбитражно споразумение.

При всички обстоятелства, когато гореспоменатото арбитражно споразумение позволява на страните да водят съдебни спорове в съда, страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в окръг Холандия, Калифорния, за такива цели.

Сайтът може да бъде обхванат от законите на САЩ за контрол на износа, както и от правилата за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или предавате, пряко или косвено, каквито и да било технически данни на САЩ, получени от компанията или продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите за износ или регламентите на Съединените щати.

Фирмата се намира на адреса, посочен в раздел 10.8. Ако сте жител на Калифорния, можете да съобщават за оплаквания в Отдела за разглеждане на жалби на Отдела за потребителски стоки, Отдел по въпросите на потребителите Калифорния, като се свържете с тях в писмен вид на адрес 400 R Street, Сакраменто, Калифорния 95814, или на телефон (800) 952-5210.

Вашият личен живот. Моля, прочетете нашата политика за поверителност.

Информация за авторски права / търговски марки. Право © . Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и знаци на услуги, показвани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети лица. не Ви е позволено да използвате тези Знаци, без нашето предварителното писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да принадлежи на Знаци.

Информация

Адрес: 8755 W. Higgins Road, Suite 600 Чикаго, Илинойс 60631

Електронна поща: info@talkrhyme.com